Strona promująca osadę GRABOWIEC
GRABOWIEC - OSADA NA SKRAJU MAZOWSZA  
 
  SZATA ROŚLINNA 23.05.2019 12:59 (UTC)
   
 

SZATA ROŚLINNA

Gmina Rzeczniów, ze względu na swój rolni­czy charakter (dominują tu pola uprawne, łaki, pastwiska, ogrody i lasy) odznacza się bardzo małą lesisto­ścią, poniżej 15% powierzchni. Lasy mają tu cha­rakter wyżynno-górski, w odróżnieniu od lasów w pozostałej części województwa mazowieckie­go, gdzie przeważają lasy nizinne. Spotykamy tu prawie wszystkie rodzime gatunki drzew, za wyjątkiem limby, brzozy ojcowskiej i jarzębu szwedzkiego.

Na południowy-zachód od wsi Grabowiec, od Borcuch po Mołdawę i Margrabsz­czyznę, w odległości 3-4 km rozciąga się duży kompleks leśny - Lasy Iłżeckie należące do daw­nej Puszczy Iłżeckiej, obejmującej pn-wsch. część Puszczy Świętokrzyskiej. Przeważają drzewosta­ny sosnowe - bór świeży z domieszką brzozy, rzadziej dębu. W podszycie spotykamy grab, leszczynę, jałowiec, kruszynę, jarzębinę. Runo leśne jest bogate, złożone z borówki czernicy i brusznicy, kostrzewy a także mchów. Są to lasy grzybowe. Spotykany jest też bór mieszany świe­ży. Tworzy go sosna z domieszką jodły, dębu, brzozy, osiki i grabu. W podszycie występują liczne krzewy, leszczyny, kruszyny i trzmieliny.

W północnej części gminy, w okolicach Mi­chałowa, Pawliczki i Osinek występuje las mie­szany, w którym obok sosny rosną: jodły, dęby, buki, świerki, lipy i klony. Las bogaty jest w pod­szyt i runo leśne. Jest dość odporny na szkod­niki.

Obok wymienionych kompleksów leśnych, w obrębie gminy znajdują się płaty lasów będą­cych własnością prywatną rolników. W odległości 0,6 km na pn.-zach.od Grabowca w kierunku wsi Aleksandrów jest Las Rzechowski, bór z przewagą sosny. Między Grabowcem a Kolonią Rzeczniów ciągnie się Las Grabowiecki i Rzecz­niowski, który w zachodniej i płn-zach. części ma charakter olsu - ze względu na podmokłe podło­że. Licznie występują tu: olsza czarna, wierzba, brzoza, jesion, a w podszycie kruszyna, papro­cie, psianka, bez czarny.

Stan lesistości gminy jest niezadowalają­cy. Sytuacja ta powinna ulec zmianie, obszary o słabej wydajności rolniczej, ze względu na wy­stępujące tam gleby niskiej jakości, winny być zalesione. W środkowym pasie, gdzie występują gleby bardzo urodzajne, również można byłoby wprowadzić enklawy leśne na małych choćby fragmentach obszarów, gdyż są one ostoją pta­ków i owadów. Pozwoliłoby to, być może, na mniejsze zużycie chemicznych środków ochrony roślin, a tym samym na zmniejszenie skażenia środowiska.

Łąki, jako naturalne zbiorowiska roślinno­ści, zachowały  się na pn i pn -wsch od Grabowca głównie w dolinie Krępianki.

 

 
  NAWIGACJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CZAS TO PIENIĄDZ
Okienkko logowania nie jest wyświetlane, ponieważ dodatek "Ukryte strony" nie został aktywowany na tej stronie
  Reklama
  UWAGA ! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Jeśli macie ciekawe informacje, fotki, artykuły czy jakieś linki dotyczące naszej miejscowości to proszę o kontakt :
E-mail: grabowianki@wp.pl
  OGŁOSZENIA
Kto na radnych do gminy, powiatu, województwa? Kto na wójta ? chcesz wiedzieć weź udział w spotkaniu komitetów wyborczych w sobotę 8-11-2014 r o godz. 17:00
  CENTRUM INFORMATYCZNE
CENTRUM INFORMATYCZNE
"WIOSKA INTERNETOWA"
jest czynna
  REDAKCJA
grabowianki@wp.pl

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=